sommerhusportalen logo
Ferienhaus Dänemark   Danmark

Højere skattefradrag for sommerhusudlejning

Et bredt politisk flertal har besluttet at forhøje det skattefrie fradrag fra de nuværende 21.400 til 40.000 kr. årligt. *) Ændringen træder i kraft med tilbagevirkende kraft, således at sommerhusudlejerne kan nyde godt at dette allerede fra 2018, hvilket betyder en ekstra gevinst til udlejerne på ca. 5.000 kr. efter skat.

Forhøjelsen sker, da man fra politisk side ønsker at tilskynde til, at flere sommerhusejere vælger at udleje deres feriebolig, således at antallet af turister øges, hvilket giver flere arbejdspladser og i sidste ende giver flere penge i statskassen.

Forhøjelsen gælder dog kun for udlejning via bureau. Udlejer du alene privat, så er fradraget stadig kun 11.000 kr. årligt. Forskellen mellem privat udlejning og bureauudlejning er dermed at fradrag på 29.000 kr. årligt - hvilket efter skat svarer til ca. 8000 kr. årligt.

*) Satserne for 2020 er ekstraordinært hævet til 60.000 kr. for bureauleje. For privatleje er satsen i 2020 11.500 kr.

Kan det så overhovedet betale sig at udleje privat, kan man så spørge?

Hører man til gruppen af sommerhusejere, som kun udlejer få uger årligt og samlet udlejer for mindre end 40.000 kr. (inklusiv forbrug ), så giver det ikke mening at udleje privat.

Udlejer man derimod sit sommerhus over hele sæsonen, så er der stadig mere fordelagtigt at udleje privat, da du hermed kan beholde en større del af kagen selv.

Med udgangspunkt i et almindeligt sommerhus, som udlejes ca. 30 uger årligt, kan regnestykket se således ud:

Bureau+privatBureauPrivat
Lejeindtægt bureau inklusiv forbrug45.00075.0000
Lejeindtægt privat inklusiv forbrug45.0000108.000
Samlet lejeindtægt90.0000108.000
Skattefradrag-40.000-40.000-11.000
40%-fradrag-20.000-30.000-38.800
Til beskatning30.00021.00058.200
Skat ved skatteprocent på 40%-12.000-8.400-23.280
Du kan dermed beholde78.00066.60084.720

I eksemplet er der forudsat, at bureauet tager 40% af lejen. Så udlejes der alene privat, så bliver bruttolejen højere ved privat udlejning. Til gengæld er det også her, at der betales mest i skat.

Så konklussionen er, at privat udlejning stadig betaler sig. For mange er den mest optimale løsning dog, at man udlejer via bureau og supplerer op med privat udlejning. Så får du fordel af hele fradraget (hvis bureauandelen er minimum på 40.000 kr. årligt) og du kan bruge den private udlejning til at få belagt de uger, som bureauet ikke får afsat. Husk dog at det altid er en god idé at afklare denne ordning med bureauet, således at der er helt rene linjer for, hvordan udlejningssamarbejdet fungerer tilfredsstillende for begge parter.

Læs mere om privat udlejning kontra bureau udlejning her.