sommerhusportalen logo
Ferienhaus Dänemark   Danmark
Sommerhus håndværkfradrag

Håndværkfradrag


Folketinget besluttede den 22. april 2013 at genindføre bolig/job ordningen, som giver skattefradrag til husejere for arbejdslønnen på håndværkerhjælp og serviceydelser.

Det interessante er, at den nye ordning også giver fradrag for arbejde udført på sommerhuse.
Så som sommerhusejer kan du nu fratrække udgifter til følgende ydelser:

- Rengøring
- Vinduespudsning
- Havearbejde
- Vedligeholdelse og reparation

Vedligeholdelse dækker over følgende opgaver: Tag, tagrender, afløb, dræn, vinduer, døre, maling, isolering, energiforbedringer, køkken og bad, gulvarbejde, brandsikring, vand- og elinstallationer og varmestyring.

For at åbne fradraget, skal du have dokumentation (faktura) for at arbejdet er udført.  Dokumentationen skal indeholde leverandørens CVR nummer, oplysning om arbejdets art og hvor det er udført.  Derudover skal arbejdslønnen være specificeret.
Det er kun arbejdslønnen + moms som er fradragsberettiget.  Maks 15.000 kr. pr. person i husstanden over 18 år.  Et fradrag på 15.000 kr. vil give en netto refundering på ca. 5000 kr.

Det fradragsberettigede beløb skal indberettes til Skat via TastSelv servicen.  Funktionen for dette, har skat dog først klar primo 2014.

Bolig/Job ordningen gælder indtil videre for 2013 og 2014, så har du planer for renovering af dit sommerhus er det bestemt en god idé at fremrykke disse.

Bemærk at udlejer du dit sommerhus, så gælder fradraget ikke for serviceydelser så som rengøring, vinduespudsning og havearbejde !

Har du haft stormskader under oktober stormen, så skal du være opmærksom på, at du også kan fradrag for en del af din selvrisiko, hvis dit forsikringsselskab har betalt for skaden.
Helt præcis har du fradrag for selvrisikoen for den andel som arbejdslønnen udgør af den samlede regning.  Hvis eksempelvis regningen samlet er på 10.000 kr. hvoraf arbejdslønnen er 5.000 kr., så kan du indberettet 50% af selvrisikoen som håndværkerfradrag.

Login for husejere: